top of page

Visuell identitet OSVK: Brosjyre.

Tre informasjonsbrosjyrer om OSVK sin flotte lærlingordning innen visuell kommunikasjon. Formatet er i A6 som deles ut på skoler, messer og for alle som er interessert i å løfte mediebransjen til nye høyder! Er du en lærebedrift?

bottom of page