top of page

Bachelor – mann 2021:
Holdningskampanje.

Bacheloroppgaven gikk ut på å utforme en holdningskampanje om menns psykiske og fysiske helse, og hvordan vi kan endre holdningen til fenomenet maskulinitet. 

Resultatet ble to plakatserier. 

bottom of page